Hier een impressie van de klanten en projecten van Comaea:

Quoratio/Arvode twee gespecialiseerde financiële dienstverleners uit Bunnik met ongeveer 120 medewerkers, zetten Comaea in om hun competentiemanagement verder te professionaliseren. Quoratio en Arvode leggen zich toe op het werven, ontwikkelen en detacheren van financiële professionals enerzijds en het in- en outsourcen van salarisadministraties anderzijds. Lees meer over deze klant.

DalkiaDalkia heeft meer dan 53 000 medewerkers in 41 landen met meer dan 1300 medewerkers in Zweden. Dalkia levert energie, vastgoed en technische diensten. Dalkia is begonnen met de implementatie van competentiemanagement met behulp van Comaea in Zweden.

Swedish Match produceert en verkoopt rookvrije tabak en sigaren. Ze gebruiken Comaea om hun innovatieprocessen te versterken door het inzetten van systematische competentiemanagement methoden.

Umeå Energi produceert en verkoopt energie aan meer dan 54000 klanten. Ze hebben 270 medewerkers en werken al geruime tijd met Comaea en zijn een volwassen en geavanceerde gebruiker. Lees meer over wat we voor de energiesector in Zweden doen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search