We ondersteunen organisaties bij het succesvol invoeren van competentiemanagement. Hierbij begeleiden we alle stappen, van strategie tot evaluatie:

:

Strategie fase

In deze fase kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van:

  • de business case
  • het projectplan
  • het communicatieplan

Workshop Strategie: Samen vaststellen hoe de strategie van de organisatie vertaald kan worden naar een concreet competentiemanagementbeleid. In deze workshops identificeren we de kerncompetenties van de organisatie.

Implementatie fase

Workshop Competentieraamwerk:
In deze workshop bespreken we vanuit verschillende perspectieven welke competenties van essentieel belang zijn voor welke functie. Hierbij proberen we ook samen met de stakeholders tot een beschrijving van de competenties te komen die goed past binnen de organisatie.

Workshop Competentieniveau:
Hier bediscussiëren we met de betrokkenen wat het gewenste niveau per competentie per functie is. Door dit met elkaar te bespreken gaan de normprofielen meer leven in de organisatie en kunnen eventuele onduidelijkheden uit de vorige workshop(s) gecorrigeerd worden.

Workshop Teamtalenten:
In deze workshop dagen we de teamleden uit om aan te geven welk teamlid een talent is in welke competentie. Vervolgens wordt besproken wat deze persoon zo succesvol maakt in deze competentie. Op deze manier wordt gewenst gedrag op een prettige en concrete manier bespreekbaar gemaakt in een team.

Analyse fase

Na de beoordeling van de competenties kunnen er diverse rapportages gegenereerd worden uit het systeem. Wij ondersteunen u bij de interpretatie van de gegevens zodat de rapportages daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een goed onderbouwd opleidingsplan en aannamebeleid.

Contact


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search