1. Proces

  1. Ontwerpen van een competentie- en functieprofiel
  2. Vaststellen competentieprofiel op individueel, team- en organisatieniveau
  3. Analyseren kritieke verschillen
  4. Ontwerpen en uitvoeren op feiten gebaseerde ontwikkeling

2. Opstellen Normprofielen

Voor elke functie wordt een normprofiel samengesteld.

Een normprofiel bestaat uit de kritieke vakninhoudelijke en de gedragscompetenties voor deze functie.

In Comaea kan tevens worden aangegeven op welk niveau deze competentie beheerst dient te worden.

3. Beoordeling

Vervolgens kan iedere medewerker met behulp van een self-assessmenr en een managers-assessment beoordeeld worden in het systeem.

De medewerker kan hierbij tevens aangeven voor welke competenties hij een positieve en een negatieve motivatie heeft.

4. Gedragsindicatoren

Het beoordelen van competenties is niet altijd eenvoudig.

In het Comaea susteem is het daarom ook mogelijk om competenties te vertalen naar wenselijk gedrag.

Het beoordelen van gedrag blijkt in de praktijk eenvoudiger te zijn.

5. Gap Analyse

Nu we in het systeem het normprofiel en de competentiebeoordeling hebben vastgesteld kan in het systeem de Gap Analyse worden getoond.

De Gap Analyse biedt een goede basis voor het jaarlijkse functionerings-, ontwikkelings-, en/of beoordelingsgesprek.

6. Ontwikkeldoelen

Aan de hand van de Gap Analyse en de ambitie van de medewerker kan worden vastgesteld waar de medewerker zich op gaat ontwikkelen het komend jaar.

In het systeem kan dit op een SMART-manier worden vastgelegd.

7. Overzicht Managers

Voor de managers biedt het Comaea systeem een prettig overzicht over al zijn/haar medewerkers:

  • Profielen
  • Beoordelingen
  • Ontwikkelplannen

8. Rapportages

Naast rapportages op individueelniveau biedt het Comaea systeem tevens rapportages op team-, en organisatieniveau.

De rapportages bieden goede input voor uw:

  • aannamebeleid
  • opleidingsplannen
  • kwaliteitsmanagement

9. Match & Select

In het systeem is vastgelegd welke medewerker, welke competenties op welk niveau beheerst.

De zoekfunctionaliteit biedt u de mogelijkheid om medewerkers te zoeken met een specifieke competentie, bijvoorbeeld voor het bemensen van projecten.

10. CV-management

Per medewerker is het mogelijk een persoonlijk te genereren in Word of PDF.

Naast de competenties kunnen hier ook werkgeschiedenis en opleidingsachtergrond in worden meegenomen.

Hierbij kan heel precies worden aangegeven welke gegevens wel en niet getoond dienen te worden.

11. Managen van Certificaten

In het Comaea systeem is het mogelijk om al uw certificaten te managen binnen uw organisatie.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat u als manager een notificatie per e-mail krijgt wanneer een certificaat bijna verlopen is.

12. Beheer

Het Comaea systeem is erg flexibel.

U kunt als klant inloggen as beheerder en zelf uw competentieraamwerk aanpassen en/of functieprofielen toevoegen.

Hierdoor kunt u er eenvoudig voor zorgen dat uw competentiemanagementsysteem altijd up to dat is.

Vragen? Neem contact met ons op: info@comaea.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search