Comaea ondersteunt Onderwijs met invoering Competentiemanagement

 In Blog, Comaea webtool, Nieuws

Comaea is een webgebaseerd competentiemanagementsysteem en kan onderwijsorganisaties ondersteunen bij de invoering van de Wet BIO, inclusief bekwaamheidsdossiers en het systeem kan ondersteunen bij de invoer van de Functiemix. Het Comaea systeem biedt centraal inzicht en een papierloze administratie.

Uw organisatie kan bij controle/inspectie op eenvoudige wijze aantonen dat iedere leerkracht:

  • Bekwaam is: leerkrachten kunnen op eenvoudige wijze hun bekwaamheidsdossiers digitaal beheren. In het systeem kan worden aangetoond dat iedere leerkracht de competenties zoals deze beschreven staan in de Wet BIO in voldoende mate beschikt, en tevens aantonen hoe de leerkracht deze competentie ook op peil houdt.
  • Bevoegd is: de diploma’s die bewijzen dat een leerkracht bevoegd is kunnen digitaal per medewerker worden opgeslagen. De diploma’s kunnen in het systeem worden ge-upload.
  • Benoembaar is: De “verklaring goed gedrag” kan tevens eenvoudig worden ge-upload.

Het Comaea systeem kan tevens (administratieve) ondersteuning bieden aan:

  • Het proces van functioneringsgesprekken
  • Het proces van beoordelen
  • Het sollicitatieproces voor de invoering functiemix

In het Comaea systeem is het mogelijk om de functiebeschrijvingen voor Leerkracht LA, LB en LC in requirements en competenties om te zetten. Op deze manier kunnen alle leerkrachten ten behoeve van hun functioneren, hun beoordeling en/of sollicitatie op een eenduidige manier worden beoordeeld.

Globaal kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

Stap 1: Opstellen projectplan

Stap 2: Uitwerken competentieraamwerk

Stap 3: invoer gegevens

Stap 4: Trainingen

Stap 5: Self-assessment/invoeren digitaal bekwaamheidsdossier

Stap 6: Analyse/Evaluatie

Wilt u meer weten, download dan hier de pdf “Wat kan Comaea voor het onderwijs betekenen”. Interesse in wat Comaea voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Maartje Mikx, via e-mail (info@comaea.nl) of telefoon (0844 300004).

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search