Hoe ondersteunt u de professionalisering in uw Branche?

 In Blog, Nieuws

Comaea voor Brancheorganisaties:

  • U wilt uw vakgebied verder professionaliseren
  • U treedt op als belangenbehartiger
  • U bent het kenniscentrum binnen uw vakgebied
  • U biedt uw leden lezingen, kennissessies en opleidingen aan
  • U signaleert trends

Oftewel, u ziet waar uw branche nu staat en waar deze naar toe gaat.

  • Wat moeten uw leden nu en over een paar jaar kunnen om blijvend succesvol te zijn?
  • En hoe zouden uw leden zich in de gewenste richting kunnen ontwikkelen?

U heeft de kennis en de positie om uw vakgebied te helpen met het beantwoorden van deze vragen. En wij kunnen  u daarbij effectief ondersteunen. Dit doen we zowel met onze inhoudelijke expertise als met ons online competentiemanagementsysteem.

Comaea is een van oorsprong Zweedse organisatie. In Zweden ondersteunen we al diverse branche organisaties, zoals die voor inkopers (SILF) of de energiemarkt (Svensk Energi) onroerend goed en het onderwijs (KOLL). In Nederland zijn we onder andere actief binnen het onderwijs en binnen de financiële dienstverlening. De professionals van Comaea zijn zeer ervaren in het opstellen van branchebrede competentieprofielen. We hebben hier een pragmatische en overzichtelijke methode voor ontwikkeld.

Wij ondersteunen u met:

1. Opstellen competentieprofielen

Samen met u en uw leden stellen we functie-/rolprofielen op, inclusief de competentieprofielen voor uw vakgebied. Dit geeft uw branche een gezamenlijk beeld wat een goede professional moet kunnen en kennen anno 2012. Dit doen we aan de hand van workshops, enquêtes, en interviews.

2. Koppelen opleidingen/ontwikkeltips aan competenties

Samen met u gaan we aan elke competentie verschillende opleiding/ontwikkeltips koppelen die ondersteunen bij het ontwikkelen van deze specifieke competentie. Indien gewenst kan daarbij ook worden samengewerkt met door u te kiezen opleiders.

3. Self-assessment door alle leden

De individuele leden krijgen een login per mail, plus een link naar een demo video. Ze kunnen kennismaken met de (nieuwe) functieprofielen/rollen door online in het Comaea systeem een self-assessment uit te voeren.

Vervolgens krijgen ze direct een op maat gemaakt online opleidingsadvies, die past bij de rol en het niveau dat ze nu hebben. Daarnaast krijgt u als brancheorganisaties mooie geanonimiseerde rapportages over het huidige competentieniveau van uw leden.

4. Ondersteunen ontwikkeling van de medewerkers van uw (bedrijfs)leden.

U kunt uw (bedrijfs)leden de mogelijkheid geven het Comaea systeem, inclusief het door u opgestelde competentieprofiel te laten gebruiken in het verder ontwikkelen van hun medewerkers. In het systeem kunnen dan bijvoorbeeld ook uitgebreide ontwikkelplannen worden opgesteld.

Contact

Maartje Mikx, Consultant/Accountmanager

Maartje Mikx

Uiteraard is geen enkele brancheorganisatie gelijk aan een andere. Interesse in de mogelijkheden van Comaea voor uw brancheorganisatie? Neem dan snel contact op, telefonisch: +31 (0) 844 300 004, of per mail (info@comaea.nl). We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search