U heeft de kennis en de positie om uw vakgebied verder te professionaliseren. En wij kunnen u daarbij effectief ondersteunen met onze inhoudelijke expertise en ons online competentiemanagement-systeem.

Lees meer >>

Comaea biedt scholen technische en procesondersteuning bij de invoering van:

  • digitale bekwaamheidsdossiers
  • BIO-competenties
  • functiemix

Lees meer >>

Met behulp van Comaea kunt u op uw website aan uw klanten online opleidingsadvies aanbieden. Hiermee creëert u eenvoudig veel toegevoegde waarde en service en het biedt u tevens de mogelijkheid om uw opleidingen beter onder de aandacht te brengen.

Lees meer >>

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search